Hizmetlerimiz

Projeler;

 1. Stok Yönetimi ( Inventory Management ) Projesi

 • . Firmaya özel stok kontrol yöntemi belirlenir.
 • Firmaya uygun ihtiyaç duyulursa stok kodlamaları projeye dâhil edilir.
 • Firmaya uygun firma içi stok akışı belirlenir.
 • Projeye terminaller dâhil edilebilir.

2. Üretim ( Production ) Projesi

 • Stok yönetimi projesini de kapsar.
 • Firmaya uygun üretim aşamaları analiz edildikten sonra reçeteler oluşturulur.
 • Firmaya uygun firma içi stok akışına; üretim ve gerekirse ilave üretim kayıtları devreye alınır.

3. MRP ( Material Requirements Planning ) Projesi

 • Stok yönetimi ve üretim projelerini kapsar.
 • Firmaya uygun “hammadde planlaması” uyarlamaları devreye alınır.
 • Firmaya uygun “üretim planlaması” uyarlamaları devreye alınır.

4. Talep / Teklif Yönetimi Projesi

 • Bu projede müşteri siparişi yönetimi ve satıcı sipariş yönetimi devreye alınır.

5. Maliyet Yönetimi ( Costing Management ) Projesi

 • Stok yönetimi ve üretim projelerini kapsar.
 • Firmada üretim aşamaları paralelinde süre çalışmaları devreye alınır.
 • Finans ve muhasebe departmanları özellikle bu projede aktif yer alır. Raporlamalar projenin yol haritasında etkilidir.

6. Finans ve Muhasebe Projeleri

 • Raporlamaları kapsar.

Nakit Akış ( Cash Flow )

Bütçeleme ( Budgeting )

Operasyonel Karlılık Raporu ( EbitDA )

 • Diğer projeleri tetikleyebilir.
 • Firmaya özel yazılımları tetikleyebilir.
İletişim

GO Destek Yazılım ve Proje Danışmanlık

Gsm: 0535 762 98 48

E-Posta: info@godestek.com